Пн, 27 Січня 2020, 18:18Вітаю Вас Гость | RSS
Дубенська СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Меню сайту
Категорії розділу
Загальні [164]
Шкільні заходи [104]
Випускникам [22]
Конкурси [35]
Результати конкурсів [10]
Вчителям [11]
Спорт [8]
Шкільне відео [22]
Форма входу
Наше відео
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Контакти
35604
Рівненська обл.
м.Дубно
вул.Митрополита Шептицького, 3
тел.: (03656) 2-22-56
e-mail: sznz5@ukr.net
Погода в Дубно
Погода в Дубно

Положення про спецшколу


Примірне положення про спеціалізовану школу
з поглибленим вивченням іноземних мов
1.    Загальні положення
1.1.    Спеціалізована школа (школа-інтернат) з поглибленим вивченням іноземних мов (далі - спеціалізована школа) - це загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів, що забезпечує реалізацію права громадян  на здобуття загальної середньої освіти в обсязі Державного стандарту і поглибленого вивчення однієї з іноземних мов.
1.2.    Спеціалізована школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа), Концепцією профільного навчання в старшій школі, іншими нормативними актами Міністерства освіти і науки України, цим Примірним положенням та власним статутом.
1.3.    Спеціалізована школа може бути державної, комунальної та приватної форм власності.
1.4.    Спеціалізована школа державної та комунальної форм власності створюється згідно з Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 228 (із змінами).
1.5.    Рішення про створення спеціалізованої школи приватної форми власності приймається засновником (власником) у порядку, установленому чинним законодавством України. Спеціалізована школа, заснована на приватній формі власності, здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому чинним законодавством порядку.
1.7.    Спеціалізована школа діє на підставі статуту, який розробляється навчальним закладом та його засновником (власником) на основі цього Примірного положення та Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 р. № 284.
1.8.    Статут спеціалізованої школи затверджується засновником (власником) (для комунального закладу відповідним органом управління освітою, для приватного - погоджується з відповідним органом управління освітою) та реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.
1.9.    Державна атестація спеціалізованої школи проводиться відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 р. № 553 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 р. за № 678/5869 (із змінами).
1.10.    Реорганізація та ліквідація спеціалізованої школи проводиться засновником (власником) або органом, за рішенням якого його було створено, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
1.11.    Спеціалізована школа є юридичною особою, має свої рахунки, самостійний баланс, штамп, печатку.
2. Порядок прийому і відрахування учнів
2.1. Зарахування учнів до спеціалізованих шкіл здійснюється на конкурсній основі згідно з Інструкцію про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою наказом МОН України від 19.06.2003 р. № 389, з урахуванням нахилів та здібностей дітей і готовності їх до навчання.
2.2.    Для зарахування учнів до 1 класу батьки чи особи, які їх заміняють, подають свідоцтво про народження та медичну довідку про стан здоров'я дитини.
2.3.    За спеціалізованою школою територія обслуговування не закріплюється.
2.4.    Кількість учнів у класі не повинна перевищувати 25 осіб.
2.5. Відрахування учнів із спеціалізованих шкіл можливе згідно рішення педагогічної ради:
-  за бажанням учнів, їх батьків (осіб, які їх замінюють);
     -  у випадках, коли учні не можуть засвоїти навчальну програму з іноземної мови для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов і мають за підсумками семестрового та річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень хоча б з одного предмета, що вивчається поглиблено.       
                            3. Зміст і організація навчального процесу
3.1. Спеціалізовані школи повинні:
- сприяти формуванню ключових компетенції, що забезпечує використання іноземної мови у ситуаціях офіційного та неофіційного спілкування в навчальній, соціально-побутовій, культурній, професійній сферах комунікативної взаємодії;
-  забезпечити випускникам практичне володіння двома іноземними мовами в обсязі Державного стандарту (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти рівень В2 (для першої іноземної мови ) та В1 (для другої іноземної мови)в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письма);
3.2. Спеціалізовані школи організовують навчальний процес відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів спеціалізованих шкіл, затверджених Міністерством освіти і науки України.
3.3. Робочі навчальні плани спеціалізованих шкіл складаються з двох блоків навчальних предметів: загальноосвітнього і профільного. Цикл профільних предметів сформований на основі інваріантної та варіативної складових змісту шкільної освіти, у т.ч. за рахунок перерозподілу навчального часу між профільними та загальноосвітніми предметами та курсами.
3.4. Поділ класу на групи при вивченні іноземних мов здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсую чого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня та Порядку поділу на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6.03.2002 р. за номером 229/6517:
- при поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу на 3 групи по 8-10 учнів у кожній;
- при вивченні другої іноземної мови з 5-го класу на 2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній;
- при проведенні занять іноземною мовою з профільних дисциплін (курсів за вибором) на 2 групи з кількістю не менше 8 учнів у кожній.
 Навчання іноземних мов здійснюється за навчальними програмами для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, затвердженими МОН України. Усі інші предмети в цих школах  вивчаються за програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту).
3.5. З метою удосконалення мовної підготовки учнів на старшому етапі навчання (10-12 класи) окремі твори зарубіжної літератури, теми з курсів історії та географії вивчаються іноземною мовою через курси за вибором:
- країнознавство;
- література країни мова якої вивчається.
3.6. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники працюють за   навчальними програмами, підручниками, навчальними посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, самостійно добирають науково-методичну літературу, навчально-наочні посібники та обладнання, форми, методи і засоби навчання.
3.7. Позакласна робота проводиться з урахуванням забезпечення всебічного розвитку особистості, специфіки вивчення іноземної мови (обов'язкове проведення гурткових занять, олімпіад, конкурсів, тематичних вечорів, перегляд не дубльованих іноземних фільмів, зустрічей з представниками країн, мова яких вивчається і т. д.).
3.8. Державна підсумкова атестація та оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється згідно з Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти та Критеріями оцінювання навчальних досягнень для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов у системі загальної середньої освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
Державна підсумкова атестація з іноземної мови, яка вивчається поглиблено, є обов'язковою для учнів спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.
4.    Управління спеціалізованою школою
    4.1. Управління спеціалізованою школою з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється відповідно до чинного законодавства України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, цього Примірного положення та статуту даного закладу з дотриманням принципів єдиноначальності і самоуправління.
    4.2. Формами самоуправління є: педагогічна рада, загальні збори  (конференція) колективу, рада школи, піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет та інші форми, діяльність яких регламентується відповідними положеннями.
    4.3. Безпосереднє керівництво спеціалізованою школою здійснює його директор, який призначається в установленому порядку і, як правило, володіє іноземною мовою, що викладається в школі.
    4.4. Для забезпечення психолого-педагогічної підтримки навчально-виховного процесу у спеціалізованій школі створюється психологічна служба.
5.    Фінансове забезпечення
    5.1. Спеціалізовані школи комплектуються і працюють за індивідуальним штатним розписом, складеним згідно рекомендацій Міністерства освіти і науки України і затвердженим відповідним органом управління освітою, якому підпорядкований заклад.
    5.2. З урахуванням специфіки змісту й організації навчально-виховного процесу у спеціалізованих школах уводиться додатково посада заступника директора, який відповідає за стан викладання іноземних мов, а також за організацію і проведення позакласної і позашкільної роботи іноземною мовою. Заступник директора з іноземних мов призначається з числа найбільш кваліфікованих учителів, які мають вищу педагогічну освіту, стаж педагогічної роботи не менше трьох років і вільно володіють іноземною мовою, що викладається в школі.
        5.3. У разі потреби місцевим органом управління освітою у штаті спеціалізованої школи державної та комунальної форм власності додатково може вводитись посада лаборанта.   
    5.4. Фінансування спеціалізованих шкіл здійснюється відповідно до чинного законодавства.
    Основними джерелами фінансування діяльності спеціалізованої школи державної та комунальної форм власності є бюджетні асигнування, які визначаються з урахуванням потреб поглибленого вивчення іноземних мов.
    5.5. Спеціалізована школа може залучати в порядку, визначеному законодавством, додаткові фінансові ресурси за рахунок надання платних додаткових послуг та інших послуг передбачених, Статутом закладу, а також за рахунок  банківських кредитів, добровільних пожертвувань і благодійних внесків юридичних і фізичних осіб.
    5.6. Учителям, які здійснюють викладання іноземних мов за програмами спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов, встановлюються надбавки в розмірі 15% до ставок заробітної плати.
    5.7. Учителі, заступники директора, які відповідають за стан викладання іноземних мов, підвищують свою кваліфікацію на базі інститутів післядипломної педагогічної освіти в установленому порядку за спеціальною програмою, а також при університетах, навчальних і наукових центрах.
Для надання допомоги вчителям при вивченні курсів за вибором може залучатись професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ.
6.    Міжнародна діяльність
6.1. Спеціалізована школа має право відповідно до законодавства:
-  встановлювати прямі зв'язки з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
-   підписувати угоди про обмін учнями та вчителями;
- проводити спільні заходи з міжнародними навчальними, громадськими організаціями;
-   бути членом міжнародних організацій.
6.2. Участь спеціалізованої школи у міжнародних програмах, проектах, учнівських та педагогічних обмінах здійснюється відповідно до законодавства.
School 5 Life
Новий номер шкільної англомовної газети "School 5 Life"

Пошук
Календар
«  Січень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту


Архів записів