Ср, 23 Травня 2018, 21:44Вітаю Вас Гость | RSS
Дубенська СЗОШ І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов
Меню сайту
Категорії розділу
Фізика та астрономія [15]
Українська мова [0]
Українська література [5]
Математика [0]
Світова література [1]
Географія [0]
Історія [0]
Англійська мова [6]
Біологія [0]
Хімія [0]
Інформатика [6]
Німецька мова [2]
Польська мова [1]
Форма входу
Наше відео
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Контакти
35604
Рівненська обл.
м.Дубно
вул.Пушкіна, 3
тел.: (03656) 2-22-56
e-mail: sznz5@meta.ua
Погода в Дубно
Погода в Дубно

Навчальні предмети


Головна » Навчальні предмети » Фізика та астрономія

Календарне планування 11 клас

1.    Електричне поле та струм. (12 год)
1.1.    Електричне поле. Напруженість ел. поля.
1.2.    Речовина в ел. полі. Вплив ел. поля на живі організми.
1.3.    Робота під  час переміщення заряду в однорідному ел. полі. Потенціал ел поля.

1.3.1. За нульовий потенціал приймають поверхню земної поверхні, яка має негативний заряд біля 1500 Кл; на рівні моря цей заряд створює напруженість електричного поля 130 В/м. З висотою вона зменшується і на висоті 20 км рівна 1 В/м.
1.4.    Електроємність. Енергія ел.. поля. Використання конденсаторів у техніці.
1.5.    Р задач.
1.6.    Ел струм. Електричне коло. Джерела і споживачі ел струму.
1.7.    Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
1.8.    ЛР № 1. «Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму. Інструктаж з БЖД.
1.9.    Робота і потужність ел струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
1.10.    Електропровідність напівпровідників та її види. Власна та домішкова провідність напівпровідників. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх застосування.
1.10.1.    Напівпровідники. Власна і домішкова провідність.
1. Речовини, які мають низьку провідність порівняно з провідниками і більшу провідність, ніж у діелектриків називають напівпровідниками.
2. Напівпровідники - це речовини, в яких кількість вільних носіїв заряду дуже залежить від температури (термістори). При низьких температурах напівпровідники є діелектриками, однак уже при кімнатній температурі напівпровідники проводять струм.
3. Питомий опір напівпровідників на декілька порядків більший, ніж у металів, і швидко зменшується зі збільшенням температури, так як збільшується кількість вільних носіїв заряду.
4. Чистим напівпровідникам властива власна провідність. Носіями заряду є електрони та дірки (відсутність електрона).
5. На провідність напівпровідників суттєво впливають домішки.
6. Якщо у 4-валентний кремній додати 5-валентний мишяк, то утворюється домішкова провідність п-типу, яким властива електронна провідність. Такі домішки називають донорними. Основними носіями є електрони, а неосновними - дірки.
7. Якщо у 4-валентний кремній додати 3-валентний індій, то утворюється домішкова провідність р-типу, яким властива діркова провідність. Такі домішки називають акцепторними. Основними носіями є дірки, а неосновними - електрони.
8. На провідність напівпровідників впливає потік світла, що падає на нього (фотоелементи і фотодіоди).
9. Р-п-перехід - це контакт між напівпровідниками р та п типу. У результаті зустрічної дифузії електронів та дірок поблизу р-п-переходу утворюється запираючий електричний шар, поле якого припиняє подальший перехід електронів у р-область і дірок у п-область.
10. Якщо зовнішнє електричне поле направлене від р до п то ширина запираючого шару зменшується, запираючий шар звужується і через р-п-перехід іде струм (пряме включення).
11. Якщо зовнішнє електричне поле направлене від п до р то запираючий шар розширюється, його опір збільшується і струм через р-п-перехід не йде струм (зворотне включення).
12. Отже р-п-перехід має односторонню провідність і широко застосовується у напівпровідникових приладах.
13. Напівпровідниковий діод - прилад, що містить один р-п-перехід і має односторонню провідність.
14. Напівпровідниковий прилад, що містить р-п-р або п-р-п переходи називається транзистор. Він дозволяє підсилити електричні сигнали (підсилювач) та регулювати великі струми за допомогою малих (електронний ключ).
1.11.    ЛР № 2 «Дослідження ел кола з напівпровідниковим діодом»
1.12.    Підсумковий урок по темі.
Тема 1.  Електричне поле та струм
Обов'язкове для знання напам'ять з теми:
1. Фізичні величини та одиниці вимірювань.
1.1.     Q - електричний заряд, 1 Кл, електрометр.
1.2.     N - кількість частинок.
1.3.     e - заряд електрона, 1,6 *10-19 Кл.
1.4.     F - сила, 1 Н, динамометр.
1.5.     E - напруженість, 1 Н/Кл.
1.6.     k - коефіцієнт пропорційності, k=9*109 Н*м2/Кл2.          
1.7.     r - відстань між зарядами, 1м.
1.8.     m - маса, 1кг, терези.
1.9.     g - прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2
1.10.    A - робота, 1 Дж.
1.11.     s - переміщення, 1 м, лінійка.
1.12.    l - відстань, 1 м, лінійка.
1.13.    h - висота, 1 м, лінійка.
1.14.    W - енергія, 1 Дж.
1.15.    v - швидкість, 1 м/с, спідометр.
1.16.    C - електроємність, 1 Ф.
1.17.    S - площа, 1м2.
1.18.    d - відстань між пластинами, 1 м, лінійка.
1.19.    t - час, 1 с, секундомір.
1.20.    I - сила струму, 1 А, амперметр.
1.21.    U - електрична напруга, 1 В, вольтметр.
1.22.    R - електричний опір, 1 Ом, омметр.
1.23.    P - потужність, 1 Вт, ватметр.
1.24.    ρ - питомий опір, 1 Ом м.
1.25.    ε - діелектрична проникність середовища.
1.26.    εо - електрична стала, εо = 8,85*10-12 Кл2/м2*Н.
1.27.    φ - потенціал, 1 В, вольтметр.
1.28.    η - коефіцієнт корисної дії,  %.
1.29.    ؏ - електрорушійна сила, 1 В, вольтметр.
1.30.    r - внутрішній опір, 1 Ом, омметр.
2.    Визначення.
2.1.     Електричний заряд – це фізична величина, яка визначає інтенсивність електромагнітної взаємодії.
2.2.     Електричне поле – це особливий вид матерії, завдяки якому відбувається електрична взаємодія, існує навколо електрично заряджених тіл і викликає взаємодію між ними.
2.3.    Напруженість електричного поля – це фізична величина, яка є силовою характеристикою електричного поля і дорівнює відношенню сили, що діє на заряджене тіло, до його електричного заряду.
2.4.    Електростатичною індукцією називають явище появи зарядів на провідниках під дією електричного поля.
2.5.    Закон Кулона – сила електричної взаємодії між нерухомими точковими зарядами, що знаходяться у вакуумі, прямо пропорційна добутку величин зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані між ними і напрямлена вздовж лінії, що сполучає ці заряди.
2.6.    Потенціал – це фізична величина, яка є енергетичною характеристикою електричного поля і дорівнює відношенню потенціальної енергії зарядженого тіла в електричному полі до його заряду.


2.    Електромагнітне поле (10 год).
2.1.    Електрична і магнітна взаємодія. Взаємодія провідників зі струмом. Індукція магнітного поля.
2.2.    Дія м поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Сила Лоренца.
2.3.    Р задач.
2.4.    Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. (Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми).
2.5.    Електромагнітна індукція. Потік магнітної індукції. Закон електромагнітної індукції.
2.6.    Р задач.
2.7.    Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
2.8.    Змінний струм. ЛР № 3. «Дослідження явища електромагнітної індукції».
2.9.    Трансформатор. Р задач.
2.10.    Підсумковий урок.
3.    Коливання та хвилі (16 год).
Обов'язкове для знання напам'ять з теми:
1. Фізичні величини та одиниці вимірювань.
4.1.    Q – електричний заряд, 1 Кл, електрометр.
4.2.    I - сила струму, 1 А, амперметр.
4.3.    E – напруженість електричного поля, 1 Н/Кл.
4.4.    B – магнітна індукція, 1 Тл.
4.5.    F - сила, 1 Н, динамометр.
4.6.    k - коефіцієнт пропорційності, 1 Н/м.          
4.7.    g - прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2
4.8.    W - енергія, 1 Дж.
4.9.    v - швидкість, 1 м/с, спідометр.
4.10.    C - електроємність, 1 Ф.
4.11.    t - час, 1 с, секундомір.
4.12.    A – амплітуда, 1 м.
4.13.    l – довжина підвісу, 1 м, лінійка.
4.14.    x – зміщення, 1 м.
4.15.    f – частота, 1 Гц, частото метр.
4.16.    T – період, 1 с.
4.17.    L – індуктивність, 1 Гн.
4.18.    ωo   - кутова частота, 1 с-1 .
4.19.    N – кількість коливань.
4.20.    λ – довжина хвилі, 1 м.
4.21.    α (φо) – початкова фаза, 1 рад.
4.22.    φ – фаза коливань, 1 рад.

2.    Визначення.
2.1.    Коливання – це будь-який процес, що повторюється в часі.
2.2.     Періодичні коливання – це коливання, в яких стан системи повторюється через однакові інтервали часу.
2.3.    Гармонічні коливання – це коливання, при яких зміни фізичних величин, що описують ці коливання, відбуваються за законом синуса чи косинуса.
2.4.    Вільні коливання – це  коливання, які відбуваються в замкнутій системі без впливу зовнішніх сил.
2.5.    Пружинний маятник – це важок деякої маси, прикріплений до кінця пружини, яка закріплена нерухомо.
2.6.    Амплітуда коливань – це найбільше зміщення від положення рівноваги.
2.7.    Період коливань – час одного повного коливання.
2.8.    Частота коливань – кількість повних коливань за одиницю часу.
2.9.    Фаза коливань – величина, що визначає стан коливальної системи в будь-який момент часу.
2.10.    Власна частота коливань – частота коливань системи, в якій відсутні сили тертя.
2.11.    Вимушені коливання – це  коливання, які відбуваються під дією зовнішньої сили.
2.12.    Резонанс – це явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань при співпаданні власної та вимушеної частот.
2.13.    Математичний маятник – це матеріальна точка певної маси підвішена на нерозтяжній невагомій нитці.
2.14.    Механічною хвилею називають процес поширення коливань в пружному середовищі.
2.15.    Довжиною хвилі називають відстань між двома сусідніми точками хвилі, які коливаються в одній фазі.
2.16.    Коливальний контур – це коливальна система, що складається з конденсатора і котушки індуктивності, в якій можуть збуджуватись електричні коливання.
2.17.    Електромагнітна хвиля – процес поширення змінного електромагнітного поля у просторі.

1.    Коливальний рух.
2.    Вимушені коливання. Резонанс.
3.    Математичний маятник.

4.    ЛР
5.    Р задач.
6.    Поширення механічних коливань у пружному середовищі. Поперечні та поздовжні хвилі. Довжина хвилі.
6.1.    Процес поширення коливань в пружному середовищі з часом називають хвилею. Поплавок на воді.
6.2.     Тіло, що збуджує хвилі називають джерелом хвиль.
6.3.    Геометричне місце точок середовища, що коливаються в однаковій фазі, називають хвильовою поверхнею або фронтом хвилі.
6.4.    Хвилі бувають поперечні і поздовжні.
6.5.    Хвилю називають поперечною, якщо частинки середовища коливаються в напрямі перпендикулярному до напряму поширення хвиль (гумовий шнур).
6.6.    Хвилю називають поздовжньою, якщо коливання  частинок середовища відбувається вздовж напряму поширення хвилі (звук, довга м’яка пружина).
6.7.    Відстань між  двома сусідніми  точками хвилі, які коливаються в одній фазі, називають довжиною хвилі. Позначають –  λ  («ламбда»).
6.8.    У хвильовому процесі енергія передається без перенесення речовини.
Болгарські вчені дослідили що шум негативно впливає на квіти. Шум уповільнює ріст квітів на 47%. Одну квітку піддали тривалій дії шуму в 100 децибелів, що відповідає шуму поїзда. Через 10 днів рослина загинула.
Є звуки, шуми, без яких жити не можна. Але є серед них і такі, котрі є небезпечними для людини. В кімнаті знаходяться двоє. Якщо товариш тихо покликав вас і його ледь чути. Сила звучання й вважають за одиницю інтенсивності звуку – 1 децибел. 180 децибел небезпечні для здоров’я людини. 140 децибел вистачає для пошкодження слухового апарату, нервової системи.
7.    Р задач.
8.    Акустика. Звукові хвилі.

8.1. Чому дитячі і жіночі голоси зазвичай вищі за чоловічі?
8.2. Для чого при старті і при посадці літака стюардеса роздає пасажирам льодяники? Чи можна їх замінити на мармелад, яблука, сир, халву? (зверніть увагу на розділ).
9.    Коливальний контур. Резонанс.
10.    Р задач. Впр. 25
11.    Утворення і поширення електромагнітних  хвиль.
Низькочастотний вершник на високочастотному скакуні. Низькочастотний струм, який несе інформацію – це вершник, якому доручено цю інформацію доставити до місця призначення . високочастотний струм – це скакун, який швидко і добре долає відстані, але не вміє говорити. Отже, модуляція – це вершник сідає на коня і скаче з усієї сили; демодуляція – це вершник зістрибує з коня і біжить доповідати, а скакун відпочиває.

12.  Розв'язування задач. Впр. 26.
13.    Шкала електромагнітних хвиль.
13.1. Ультрафіолетові промені. Першу сонячну засмагуслід ретельно дозувати. Ультрафіолет "ламає" ДНК і певні гени починають мутувати, викликаючи надлишкове вироблення меланоцитів, які забезпечують бажану засмагу. Під дією сонця відбувається механічне травмування шкіри, і наш організм включає систему захисту. Для підготовки меланоцитів до захисту від шкідливої  дії ультрафіолету, перший контакт із сонцем має бути поступовим, дозованим. Інакше на шкірі можуть з'явитись небезпечні різноманітні утворення: папіломи, меланоми.
14.    Енергія електромагнітної хвилі. Передача інформації. (Коршак 35,36)

15. Радіохвилі. Р задач.
16.    Підсумковий урок.
4.    Хвильова і квантова оптика (12 год)
4.1.    Розвиток уявлень про природу світла. Закони відбивання світла. 52, 53.
4.1.1.    Загадка: Йде слідом за тобою, утікай – не утечеш, доганяй – не доженеш. (Тінь). 

4.1.2. У 2000 році вчені університету Принстон послали невеликий лазерний імпульс через пару, яку отримали від газоподібного цезію. Дослідники встановили, що лазерний імпульс рухався в поровому просторі швидше ніж світло.
4.2.    Заломлення світла. Закони заломлення світла. Дзеркала. 54, 55.
4.2.1.    Диск Сонця, коли воно біля горизонту, здається трохи сплюснутим по вертикалі. Від заломлення променів у земній атмосфері (всі небесні тіла здаються нам трохи піднятими над горизонтом). Отже, і уявна сплюснутість сонячного диска виникає від того, що його нижній край здається більш піднятим , ніж  верхній.

4.2.2. Плоске дзеркало.  
Хто завжди правду каже? (Дзеркало).
В Японії створено дзеркало, що вимірює температуру тіла людини.
Японський електротехнічний концерн NEC розробив безконтактний термометр у вигляді звичайного настільного дзеркала. Для того, щоб виміряти температуру за допомогою нового градусника, досить просто подивитися в дзеркало, не торкаючись до нього.
Через декілька секунд на його поверхні висвітиться результат. Якщо температура виявиться дуже високою, то градусник-дзеркало подасть тривожний звуковий сигнал.
Створений термометр можна ефективно використовувати для швидкої перевірки стану здоров'я людини в будь-якому громадському місці, що особливо корисно, зокрема, під час епідемій грипу.

4.2.3. Повне відбивання світла. Це явище можна продемонструвати нарізавши 15-20 кусочків рибацької жилки (лєска) діаметром 1 мм, довжиною 10 см. Зібрати в пучок і тісно обмотати з обох кінців чорною ниткою. Торці добре обрізати перпендикулярно до осі гнучкого світловода. При демонстрації один кінець світловода закріплюють в лапці штатива і направляють на нього вузький промінь світла (від лазерної указки) пернендикулярно торцовим поверхням. Спостерігають яскраве свчення другого кінця. Згинаючи світловод демонструємо, що світло можна направити будь-якої складної конфігурації. 

4.3.    Р задач. Впр.28.
4.4.    Лінзи. Побудова зображень. Впр. 29.

4.5. Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція й дифракція світла.
4.5.1.    Інтерференція та дифракція світла. «Ф-2012», №22.
Інтерференція світла як доказ хвильового характеру його розповсюдження. Когерентність хвиль - умова утворення інтерференційної картини. Інтерференція світла в тонких плівках. Кільця Ньютона. Застосування інтерференції: перевірка якості обробки поверхонь; просвітлення оптики. Дифракція світла як доказ хвильового характеру його розповсюдження. Дослід Юнга по спостереженню дифракції світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Дифракція світла від тонкої нитки і вузької щілини. Межі застосування геометричної оптики.
Чим пояснюється райдужне забарвлення тонких нафтових плівок?
Чому товстий шар нафти не має райдужного забарвлення?
Чи можна спостерігати інтерференцію світла від двох поверхонь віконного скла?
При яких умовах спостерігається дифракція світла?

4.5.2. Спостерігати дифракцію світла добре, якщо включити кіноапарат і освітити кульку з приладу по електростатиці, або будь яку щілину.

4.5.    ЛР № 5 «Спостереження інтерференції та дифракції світла»
         1. Для отримання більш чіткої картини інтерференції необхідно під нижню скляну пластинку підкласти чорний папір або чорний світлофільтр замість нижньої пластини. В цьому випадку інтерференція спостерігається під будь яким кутом зору.
          2. Чітку інтерференційну картину дає плівка нафти на поверхні води в круглій прозорій посудині діаметром 10-15 см, під дно якої підкладений папір. Нафту капати краще з пензлика або загостреного поролону, тоді інтерференційну картину можна спостерігати в розвитку.
          3. На скляну пластинку за допомогою тканини дрібної структури змоченої технічним вазеліном або машинним маслом нанести, наприклад, горизонтальні лінії. Якщо подивитись на світло через скляну пластинку, то побачимо світлові стовпи або спектральне розкладання світла.
4.6.    Р задач. Впр 30
4.7.    Дисперсія світла. Спектроскоп. Поляризація світла.
4.7.1.    Дисперсія світла. «Ф-2012», №22.
Розкладання світла в спектр. Залежність показника заломлення світла від його кольору. Дисперсія як залежність показника заломлення світла від частоти коливань (довжини хвилі).
4.7.2.    Кольори. Колір одягу впливає на настрій людини: червоний – збуджує людину, підвищує кровяний тиск, швидко втомлює; жовтий – стимулює нервову систему, піднімає настрій; оранжевий – несе відчуття благополуччя і поліпшує травлення; зелений – допомагає при втомі, безсонні; голубий – відчуття прохолоди; фіолетовий – розслабляє організм.
4.7.3.    Поляризація світла. «Ф-2013, № 12»
 
4.8.    Квантові властивості світла. Гіпотеза М.Планка. Світлові кванти. Енергія та імпульс фотона.
4.9.    Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
4.10.    Люмінесценція.  Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
4.11.    Р задач.
4.12.    Підсумковий урок.

5.    Атомна і ядерна фізика (12 год)
5.1.    Історія вивчення атома. Квантові постулати Бора. 64 65
5.2.    Атомні і молекулярні спектри. Спектральний аналіз. 66 67, 68.
5.3.    Квантові генератори та їх застосування. 69. ЛР
5.4.    Атомне ядро. 70, 71.
5.5.    Р задач. Впр 32.
5.6.    Фізичні основи ядерної енергетики. Способи вивільнення ядерної енергії: синтез  легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер урану. Ядерна енергетика та екологія.

ЧАЕС вважалась тріумфом радянської науки. Реактор № 4 – найновіший, станом на 26 квітня 1986 року він відпрацював лише три роки. Під час вибуху і його ліквідації загинула 31 людина. Сотні людей опромінилися, отруйна хмара дійшла до США та Азії. У світі з’явились тисячі промовистих заголовків про жах біля Прип’яті, а в Радянському Союзі – мовчок, гриф «Таємно», демонстрації і скупе повідомлення у програмі «Час» про аварію. Михайло Горбачов лише рік, як був при владі…
    Відтоді минуло 27 років. А скільки ще потрібно сотень років, щоб очистити землю – невідомо. Бетонний саркофаг, яким накрили розірваний четвертий енергоблок, вже весь у тріщинах. Його латають залізними конструкціями і чекають, коли добудують новий. Французи обіцяють впоратися до 2015 року. Живемо, як на пороховій бочці. Всередині саркофагу скупчення ядерного палива та матеріалів. Фахівці кажуть – дійде до критичної маси, виникне ланцюгова ядерна реакція, а там і до викиду нової порції радіації недалеко.
  Зараз в зону відчуження активно возять екскурсії. Хочете подивитись на виселене за два дні місто-привид Прип’ять, який вже перетворився на ліс? Хочете прогулятись по Рудому лісі, подивитись на зайців та косуль? А можливо, вам сподобаються в річці біля станції соми-мутанти довжиною понад два метри, які хліб з рук туристів беруть? В турагенствах кажуть, що іноземці у захваті. У 2008 році, за версією журналу «Форбс», - Чорнобильська зона визнана першою в списку най унікальніших екскурсійних місць.
  За 27 років (1986 – 2013) у зоні відчуження природа виборює своє: порожні будинки вкриваються мохом і травою, у здичавілих лісах водиться звірина, у покинутих селах можна побачити навіть рідкісних чорних лелек. Як стверджує радіобіолог, генетик, академік Академії наук України, який майже 20 років займається Чорнобилем, Дмитро Гродзинський, ще не пройшли 30 років після аварії, а отже, не минув період напіврозпаду. Лише через 4 роки (в 2017) можна буде стверджувати, що рівень радіоактивності зменшився вдвічі, порівняно з 1986-м роком. Він заявив, що раніше каліцтв було соті частки відсотка, а тепер – 24%. Існування мутацій довго не хотіли визнавати, але вони є. Першими потерпілими виявилися тварини, тепер все частіше народжуються діти з синдромом Дауна, а рак щитовидної залози виникає у тисячу разів частіше ніж до аварії. Сьогодні вже немає великого опромінення, але генетична нестабільність продовжується. Це особливо помітно в рослинах:їх вивезли в чисті зони, на незаражені землі, але з них виростають то карлики, то гіганти. Мутації пшениці дійшли до 60%.
  Продовжує зростати захворюваність на злоякісні пухлини, але ця хвиля поступово піде на спад і повернеться до норми. Проте необхідно жити повноцінним життя: обмежити споживання радіоактивних продуктів, вирощувати чисті продукти (пам’ятати, що добрива з калієм та кальцієм витісняють цезій і стронцій).  (газета «Вісник і К, квітень 2013)

5.7.    Р задач.
5.8.    Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Період напіврозпаду. (Дозиметрія. Дози випромінювання. Захист від йонізуючого випромінювання). 72, 73
5.9.    Отримання і застосування радіонуклідів. Ядерні реакції. Ядерний реактор. 74, 75.
5.10.    Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. (Класифікація елементарних частинок). Кварки. Космічне випромінювання. 76
5.10.1.    Літаки-невидимки. Два американські вчені заявили, що вони теоретично придумали технологію, що може робити предмети практично невидимими із-за спеціального покриття. Учені використовують у своїй моделі плазмони. Це квазічастинки, за допомогою яких свого часу була пояснена здатність світла з визначеною довжиною хвилі проходили крізь металеву пластину з отворами. Модель заснована на концепції різкого зниження розсіювання світла. Ми бачимо предмети навколо себе через відбивання від них світла. Якщо якимось чином запобігти цьому процесу, то об’єкт стане невидимим. «Плазмонне» покриття має резонувати з частотою відбитого світла. Діалектрична проникність таких матеріалів має бути дуже низькою або й зовсім негативною. Сферичні і циліндричні об’єкти, покриті шаром спеціально розробленого матеріалу, практично не будуть відбивати світла. Видимі розміри об’єктів зменшуються до такого ступеня, що вони практично зникають. Але такого ефекту можна досягти в тому випадку, якщо розмір об’єкта дорівнює довжині хвилі світла.
5.11.    Р задач. Впр 33.
5.12.    Підсумковий урок.

Категорія: Фізика та астрономія | Додав: Yanok9705 (25 Січня 2015)
Переглядів: 706 | Рейтинг: 0.0/0
School 5 Life
Новий номер шкільної англомовної газети "School 5 Life"

Пошук
Друзі сайту